Automatizujte vaše procesy s využitím robotů

Robotická automatizace umožňuje firmám v odvětví služeb (BPO, SSC, Banky, Telco apod.) rychle a jednoduše automatizovat své back-office procesy přímo provozními týmy a výrazně tak snížit operativní náklady a chybovost.

Naše videa

NEOOPS

Our clients

Naše služby

NEOOPS vám pomůže automatizovat vaše podnikové procesy.

  • Navrhneme řešení pro automatizaci vašich procesů
  • Implementujeme robotický software firmy Blue Prism
  • Naučíme vás samostatně automatizovat další procesy za běžného provozu firmy

Více o našich službách

Přínosy

  • Snížení provozních nákladů. Roboti pracují 24 x 7
  • Zkvalitnění vašich procesů. Roboti nedělají chyby
  • Rychlost – automatizace procesů v řádech dnů a týdnů
  • Posun zaměstnanců od rutinních procesů ke kritickým firemním činnostem, kontaktu se zákazníky apod.

Více o přínosech