Služby » RPA konzultace a implmentace

RPA konzultace a implementace

Podpoříme vás na vaší cestě k automatizaci – od prvních kroků až po plně funkční centrum excelence, kde lidé a roboti pracují ruku v ruce. 

Robotický operační model

 • Definování vize pro automatizaci procesů – identifikace očekávaných obchodních přínosů a nastínění, jak se tyto přínosy shodují s podnikovou strategií. 
 • Definování organizačního návrhu, který nejlépe podporuje poskytování schopností RPA 
 • Definování přístupu zjišťování procesů k vytvoření důvěryhodné metody při výběru procesů pro automatizaci 

Identifikace procesů

 • Hodnocení procesů k identifikaci obchodních procesů vhodných pro automatizaci 
 • Převádění získaných procesních poznatků do obchodního využití
 • Vytváření detailní dokumentace procesů a doporučení optimálních řešení

Proof of Concept

 • Instalace dočasného desktopového prostředí Blue Prism 
 • Automatizace jednoho nebo dvou jednoduchých byznys procesů k prokázání funkčnosti RPA řešení 
 • Poskytování zkušební licence Blue Prism zdarma (read more about licensing policy).

Automatizace a podpora obchodních procesů

 • Zajištění všech fází životního cyklu automatizace od návrhu řešení po konfiguraci procesu, testování a nasazení do produkčního prostředí. 
 • Průběžné školení a mentoring vašeho RPA týmu a jeho členů
 • Poskytování podpory po spuštění služeb a průběžná údržba

Technologie a IT infrastruktura

 • Navrhujeme bezpečné a škálovatelné platformy pro vaše roboty 
 • Nastavení vývojových, testovacích a produkčních prostředí Blue Prism jak lokálně, tak v cloudu
 • Propojení Blue Prism s dalšími technologiemi pro využití inteligentní automatizace (více o  Inteligentní automatický ekosystém ).