Robotická technologie Blue Prism

Náš partner, britská společnost Blue Prism, je předním poskytovatelem robotického softwaru a technologické platformy pro automatizaci procesů, která umožňuje provozním týmům v oblasti služeb, poskytovatelům outsourcingu a sdílených služeb automatizovat procesy rychle, samostatně, s výraznou úsporou nákladů a odstraněním chybovosti.

Robotická technologie poskytuje alternativu k tradiční automatizaci tím, že umožňuje samotným uživatelům/zaměstnancům – s podporou IT oddělení – rychle, bezpečně a flexibilně automatizovat své procesy napříč různými aplikacemi a systémy.

Robotická automatizace nenahrazuje stávající systémy. Naopak software pracuje s existujícími systémy, s  jejich uživatelským rozhraním.

Využití robotické automatizace ve vaší organizaci

V každé organizaci existuje množství procesů, jejichž automatizace standardní cestou je neefektivní z hlediska času i nákladů na implementaci. Blue Prism software se zaměřuje právě na tyto procesy a umožňuje jejich rychlou automatizaci s minimálními požadavky na IT oddělení.

Provozní týmy neustále hledají nové způsoby, jak zlepšit podnikové procesy, proto generují mnoho požadavků na IT oddělení na zavádění nových aplikací nebo úpravu těch stávajících. Tyto operativní požadavky však mnohokrát narážejí na bariéru nákladů a priorit.

Když IT nemůže tento objem žádostí kapacitně zvládnout, provozní týmy začnou vytvářet vlastní, náhradní řešení, jako jsou excelové tabulky a další nestrukturované databáze. Problémem je, že tato řešení nejsou integrována do širšího rámce podnikového IT, a proto jsou náchylná k chybám, chybí možnost kontroly změn a zpravidla vůbec neřeší otázku zabezpečení.

Platforma Blue Prism se zaměřuje právě na tyto procesy, kde automatizace standardní cestou není ekonomická a někdy ani možná (na obrázku znázorněné modrou barvou). Například poskytovatelé outsoursingových a interních služeb většinou nemohou zasahovat do systému svých klientů a právě pro ně je robotická automatizace zpravidla jediným řešením automatizace.

Jak se robotická automatizace liší od tradiční systémové integrace?

chart

Robotická automatizace v běžném provozu probíhá tak, že robotický software ovládá stávající systémy podobně, jako by s nimi pracoval běžný uživatel. Robot není programován, takže nepotřebuje velkou IT podporu při instalaci. Ve skutečnosti je robot „vyškolen“ samotným zaměstnancem stejným způsobem, jakým probíhá zaškolení nových zaměstnanců.

Robotická automatizace procesů (Integrace přes prezentační vrstvu) Tradiční intergace přes aplikační a databázové vrstvy (např. pomocí SOA a BPM nástrojů)
Využívá prezentační vrstvy stávajících systémů. Nedochází k žádným změnám v současných systémech a databázích. Žádná nová zabezpečení přístupů nejsou třeba. Vyžaduje komplexní systémovou integraci přes aplikační a databázové vrstvy.
Automatizace řízená provozním oddělením (operations) Automatizace řízená IT
Zaměřená na malé až středně velké projekty. Zaměřená na velké strategické projekty
Rychlost automatizace – dny a týdny Dlouhá doba implementace – měsíce a roky.
Méně nákladná Více nákladná
Po nastavení ze strany IT mohou přímí uživatelé automatizovat procesy po několika měsících tréninku v robotických automatizačních nástrojích. Vyžaduje softwarové architekty a inženýry s dlouholetými zkušenostmi z příslušných programovacích jazyků, BPM nástrojů a podnikových a jiných relevantních databází

Je nutno poznamenat, že robotická automatizace nekonkuruje BPM a SOA iniciativám, ale spíše je rozšiřuje a doplňuje. Oba přístupy se mohou kombinovat k rychlejšímu dosažení strategických cílů společnosti.

Jaké procesy jsou vhodné k automatizaci?

  • Strukturované, opakující se, rutinní, řízené pravidly
  • Náchylné k chybám
  • Procesy, které je potřeba automatizovat rychleji, než může být dodáno strategickými  IT projekty
  • Procesy, které vyžadují přístupy k několika stávajícím systémům

Automatizace procesů může urychlit zpracování transakcí v oblasti financí a účetnictví, nákupu a logistiky, odběratelsko – dodavatelských vztahů, zákaznického servisu, personalistiky a dalších služeb administrativní povahy.

Pro jaké typy firem je robotická automatizace nejvhodnější?

Robotická automatizace je vhodná pro všechny firmy, které mají velká provozní nebo administrativní oddělení/ back office s opakujícími se procesy, které podléhají jasným pravidlům a nevyžadují složité rozhodovací mechanismy. Jsou to např. firmy působící v oblasti bankovnictví, energetiky, telekomunikací, outsourcingu, sdílených služeb apod.

Podívejte na případové studie firem, které úspěšně automatizovaly své procesy prostřednictvím technologie Blue Prism.

Zde se dozvíte více o našich službách a o naší firmě.

↑ To top