Návrh řešení a strategie automatizace

Nejprve navrhneme způsob, jak integrovat robotickou automatizaci do firemních struktur a procesů (strategie automatizace), identifikujeme procesy vhodné pro automatizaci a provedeme analýzu nákladů a přínosů.

Definování  strategie automatizace procesů je důležitým krokem k ujasnění si vize pro automatizaci ve vaší organizaci. Tím získáte celkový pohled na automatizaci napříč funkcemi a odděleními a  na celkovou investici potřebnou pro:

 • Vytvoření platformy pro robotizaci
 • Zajištění dovedností potřebných k automatizaci
 • Generování dlouhodobých přínosů v rámci relevantních firemních funkcí a procesů

Hlavními výstupy této fáze jsou:

 • Preferovaný přístup k automatizaci založený na identifikaci obchodních faktorů
 • Strategický Business Case pro automatizaci (včetně nákladů, přínosů a lidských zdrojů a rolí)
 • Podrobný projektový plán
 • Definování projektových rolí a formování projektového týmu

Implementace robotického softwaru Blue Prism

Implementace Blue Prism softwaru probíhá v 5 krocích:

 • Definition
 • Design
 • Configuration
 • User Acceptance Testing
 • Deployment

V rámci projektu robotické automatizace využíváme implementační metodologii Blue Prism – osvědčený nástroj pro poskytování soustavných výhod automatizace procesů pomocí řízeného a strukturovaného přístupu.

Pro úspěšné vybudování strategie automatizace a implementačního rámce je nezbytná vzájemná úzká spolupráce. NEOOPS poskytne znalosti a zkušenosti týkající se automatizace, řízení a technologie projektu. Na straně klienta se typicky zapojují process excelence týmy, Subject Matter Experts a IT.

Koncepční budování znalostí o robotické procesní automatizaci ve vaší organizaci

K získání maximálního užitku z produktu je vhodné budovat znalosti o robotické automatizaci koncepčně.

Hlavním cílem robotické automatizace je kromě samotné implementace i následně umožnit provozním týmům, spíše než IT oddělením, samostatně implementovat, spravovat a řídit automatizaci procesů pomocí nástrojů a technologie Blue Prism.

Pomůžeme vám rozvíjet vaše znalosti a schopnosti o robotické automatizace procesů a zaškolíme váš tým, aby byl schopen automatizovat další procesy samostatně anebo pouze s malou externí podporou.

 

↑ To top